Aktien

Binero Group AB aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market.

Kortnamnet för aktien är BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Binero Group är ett avstämningsbolag och våra aktier har emitterats enligt svensk lag. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden och dess aktier finns registrerade med ISIN-kod SE0002316810.

Viktig information om First North Growth Market

Nasdaq First North är en SME-klassifierad alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North regleras av Nasdaq First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad.

En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North är mer riskfylld än en placering i ett börsnoterat bolag. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm AB godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North.

Kontakt

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
Telefon: 08-503 015 50

Binero Investor Relations
E-post: ir@binero.com
Telefon: 08-511 05 500

 

Största aktieägare per 31 mars 2020

Källa: Euroclear 30 mars 2020

Ägare

Antal aktier

Innehav %

Göransson, Richard

2 558 929

12,87%

Mertiva AB

2 300 878

11,60%

Pejoni AB

2 050 000

10,30%

BNY Mellon SA/NV (former BNY), W8IMY

1 170 000

5,88%

Mölna Spar AB

1 163 250

5,85%

Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)

1 163 250

5,85%

Mic Värdepapper AB

1 007 000

5,06%

Theodor Jeansson

991 210

5,01%

Nordnet Pensionsförsäkringar

851 400

4,30%

Swedbank Försäkring AB

841 301

4,20%

Övriga aktieägare

5 791 342

29,11%

Total per 31 mars 2020

19 888 560

100%